Zlievareň bola prvý významný priemyselný objekt, v ktorom sa odohrávala samotná výroba. Začala sa stavať už v roku 1929. V nej sa odohrával primárny výrobný proces. Všetko to začínalo zozbieraním materiálu. Prebiehalo to formou ľudového zberu- vykúpili sa mosadzné rúry, plechy, ktoré boli už len odpadmi. Všetok tento materiál sa zhromaždil do boxov. Pracovníci potom spravili z toho materiálu určitú dávku. Žeriavmi sa táto dávka preniesla do hornej časti zlievarne, kde sa suroviny roztavili. Vznikla tavenina, ktorej chemické zloženie bolo určené vstupnými surovinami a legúrami, ktoré sa do toho pridávali. Na to, aby vedeli, aké vzniklo chemické zloženie boli laboratória, kde sa vzorky analyzovali. Na základe toho boli tieto mosadze rozdelené podľa chemického zloženia (napríklad- mosadz EMS PB 22% olova). Po zistení chemického zloženia sa odliali čapy. Z roztavenej pece sa naliali do 8-12 m hlbokej jamy cez kryštalizátory chladené vodou. Voda bola recyrkulačne riešená, vonku boli recyrkulačne chladiace  veže, stále sa voda točila v chladiacom systéme. V kryštalizátoroch čapy schladli, vytiahli sa pomocou žeriavov a dopravili sa na pole v ležatej polohe. Ďalej sa posúvali k pílam. Okružné píly potom rezali ingoty odliate na presné rozmery čapov. Tieto čapy potom slúžili v lisovni ako vstupný materiál pre lis. Lisovali sa polotovary, ktoré sa ďalej v lisovni spracovali - na rúrky, tyče. Rozhodovalo o tom plánovanie. Podľa požiadaviek sa následne nastavil požadovaný prievlak na lise. Porezané čapy sa na kovových paletách prevážali vysokozdvižným vozíkom do lisovne. Za starých čias zamestnanci nakladali vagóny  popolmi. Pri tavení medi, mosadze vznikajú popoly, ktoré obsahujú ešte určité množstvo kovu. To sa posielalo do iných fabrík, Krompachy, Čechy. Z toho sa potom vyrábal čistý kov, v neskoršom období aj zinkové farby.

Joomla templates by a4joomla